Các Đoàn thể chính Trị -xã hội xã Đồng Thái tuyên truyền công tác bầu cử Quốc Hội , HDND các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Phòng Chống Covid-19 

12/08/2021 13:50

 

          Chiều ngày 21/5/2021 Đoàn Thanh Niên xã Đồng Thái phối hợp cùng với các đoàn thể trong xã tổ chức đi tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh và phương tiên xe máy để đi vào các ngõ ngách của các thôn, làng để tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc Hội và HDND các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng chống dịch Covid 19! tại các khu vực, tổ bầu cử, nơi tập trung đông dân cư, chợ cóc, chợ tạm … Nhằm nâng cao nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác đi bầu cử lựa chọn các đại biểu ứng cử viên sáng giá đủ đức đủ tài bầu vào Quốc Hội và HĐND các cấp; đồng thời tuyên truyền thông điệp 5K gồm: Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tập trung đông người, Khoảng cách, Khai báo Y tế của Bộ Y tế; nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn xã.  

          Công tác tuyên truyền đã góp phần thành công trong công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19! Trên địa bàn.