Trung ương yêu cầu đổi mới tư duy phòng, chống dịch

Ngày đăng 07/10/2021 | 15:45  | Lượt xem: 22
Trung ương yêu cầu đổi mới tư duy phòng, chống dịch

Thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng 21/09/2021 | 10:56  | Lượt xem: 909
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019...

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Đồng Thái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 12/08/2021 | 13:51  | Lượt xem: 1084
Sáng ngày 25/6/2021; HĐND xã Đồng Thái khóa XXI...
LIÊN KẾT WEB SITE